Al TRAM pensem que educar en la mobilitat, el civisme i el medi ambient és molt important. Des del TRAM volem afavorir les actituds responsables per tal de construir una societat més democràtica, cívica i respectuosa amb el medi ambient.

El nostre compromís

Al TRAM volem afavorir les actituds responsables i els valors inherents al transport públic.

El TRAM ofereix a tots els centres educatius o institucions que ho sol·licitin la possibilitat de participar en activitats educatives GRATUÏTES en què es treballen les següents temàtiques de manera presencial.

 • Medi ambient

  La consciència mediambiental, la sensibilitat vers la societat del futur i la voluntat d'ajudar en el desenvolupament perdurable fan del TRAM una empresa sostenible i eficient.

 • Civisme

  Des del TRAM creiem que el civisme, entès com a cultura pública de convivència per la qual es regeix una societat, és i ha de ser un valor fonamental.

 • Seguretat i benestar

  El TRAM es preocupa i busca el màxim benestar per a les persones usuàries del tramvia i per als ciutadans/es del seu entorn. Així mateix, intenta que coneguin i reflexionin sobre la importància de respectar les normes de seguretat.

 • Innovació tecnològica

  Al TRAM es desenvolupen diversos projectes en el marc dels nostres 2 eixos estratègics: la seguretat i l'eficiència energètica i operativa.

Les nostres accions

El TRAM ofereix a tots els centres educatius o institucions que ho sol·licitin la possibilitat de participar en activitats educatives GRATUÏTES en què es treballen aquestes temàtiques de manera presencial.