1.- Dades identificatives

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, les dades identificatives del titular del portal www.trameduca.cat són:

TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE Av. Barcelona, s/n CIF: U62868906 i U63304935, respectivament.

L'accés a aquest lloc web, al seu contingut i a les seves funcionalitats suposa l'acceptació expressa per part de l'usuari d'aquestes Condicions Generals d'ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense avís previ.

TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE declina qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació de fora d'aquest web i que no estigui gestionada directament pel nostre administrador de webs.

TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE es reserva el dret a portar a terme el desenvolupament, la modificació, l'exclusió o la inclusió de textos o d'imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.

2.- Condicions Generals d'ús

Les Condicions Generals següents regulen l'ús i l'accés al portal web www.trameduca.cat, la finalitat del qual és informar de manera pública i gratuïta dels productes i dels serveis de TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE

Tant l'accés a aquest web com l'ús que es pot fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), als fitxers o als documents que hi estan emmagatzemats, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de la utilització de versions no actualitzades del mateix.

3.- Propietat intel·lectual

Tots els continguts del web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, etc.) són propietat de TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de la propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logos de TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE que apareguin al web són titularitat de TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE i estan degudament registrats.

Per tant, se'n prohibeix qualsevol modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers, tret que es disposi d'una autorització expressa per fer-ho.

4.- Enllaços

Les connexions i enllaços a llocs o a pàgines web de tercers s'han establert únicament com una utilitat per a l'usuari. TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE no n'és responsable, així com tampoc no es responsabilitza del seu contingut.

Per realitzar enllaços amb la pàgina www.trameduca.cat serà necessària l'autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

5.- Protecció de dades. Política de privacitat

TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE, d'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, informa els usuaris de la pàgina web www.trameduca.cat que totes les dades personals que s'hi recullin seran emmagatzemades en un fitxer de dades de caràcter personal de la seva titularitat i que es troba degudament inscrit al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i l'emmagatzematge de les dades personals dels usuaris es realitza d'acord amb les disposicions de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seran utilitzades únicament per a les finalitats establertes: respondre a les sol·licituds d'informació dels usuaris i per a les finalitats indicades als formularis corresponents per a la prestació del servei requerit, prèviament a la sol·licitud de les dades. Les dades es recolliran mitjançant els formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l'usuari. Les dades tindran caràcter confidencial i no es tractaran per a usos diferents dels aquí anunciats. S'informa que per tal de millorar la rapidesa de solució de les peticions dels usuaris, les dades poden ser cedides a l'Administració, de vegades a través de Tramvia Metropolità, per a la qual cosa aquest avís legal serveix com a consentiment inequívoc.

L'usuari garanteix que les dades personals que faciliti a TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que les afecti. En conseqüència, TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada de l'incompliment, per part de l'usuari, d'aquesta garantia, i l'usuari haurà de respondre davant de TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE i tercers de qualsevol dany i perjudici ocasionat com a conseqüència de l'incompliment de les obligacions assumides en aquesta clàusula.

L'usuari podrà exercir en qualsevol moment i de manera gratuïta els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant un escrit amb la referència “Protecció de Dades”, en el qual es concreti la sol·licitud corresponent i s'adjunti fotocòpia del document nacional d'identitat de l'interessat, que s'enviarà a l'adreça següent: Avinguda Barcelona, s/n, 08970 Sant Joan Despí. TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat oportunes a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, d'acord amb la normativa vigent en cada moment, per tal de garantir la confidencialitat absoluta en l'emmagatzematge i en el tractament de les dades personals, així com evitar accessos per part de tercers no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats.

TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE informa que durant la navegació pel portal s'utilitzaran cookies, és a dir fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari o del client, i que permeten als nostres sistemes recordar les característiques o preferències de navegació de l'usuari. Aquestes cookies s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim) sense proporcionar cap dada personal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del navegador per ampliar aquesta informació. La desactivació no impedeix la visualització de les pàgines del lloc web ni interfereix en la navegació.

6.- Responsabilitat

TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE no es fa responsable dels danys ocasionats als sistemes informàtics dels usuaris per causes alienes a la seva voluntat, ni d'aquells que siguin produïts per l'existència de virus informàtics a Internet. TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE no es fa responsable dels continguts remesos per terceres persones quan vulnerin o infringeixin les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual.

7.- Jurisdicció

En cas de controvèrsia o de conflicte que pugui derivar de la interpretació o del compliment d'aquest avís legal, seran resoltes davant dels tribunals i jutjats de Barcelona.